Earth = Heaven (E=H) is het spirituele gedachtegoed dat alle macht geeft aan het menselijk bewustzijn. Het gaat voorbij religie, politiek en wetenschap. Het is een inzicht dat door een groeiende groep mensen wordt herkend. Je zou het ook een intuïtief weten kunnen noemen. Het is het soort waarheid waar je toegang toe krijgt als je vooroordelen durft te laten varen.

Waarom is deze eeuwenoude leer opeens zo actueel geworden? Het heeft de kracht om ons uit de wereldwijde crisis te trekken. Met E=H als kompas kan de grootste humanitaire ramp die de mensheid op dit moment bedreigt worden afgewend.
Wat is die ramp? De bestrijding van de pandemie heeft een economische zondvloed veroorzaakt. In het westen merken we daar nog weinig van, maar op wereldschaal is de armoede exponentieel toegenomen.
Om precies te zijn: Als je uitgaat van een armoedegrens van 5 euro per dag, dan leiden 4,3 miljard mensen een on-menswaardig bestaan. Ofwel zestig procent van de wereldbevolking is nu arm!

Eén actiepunt
E=H ziet de mensheid als één wezen. Omdat je het ontwikkelingsniveau van een beschaving kunt meten aan de manier waarop die zijn zwakste schakel behandeld zijn we toe aan een grote stap. We gaan de welvaart gelijkmatiger verdelen. Het opheffen van armoede heeft op dit moment prioriteit, het gaat immers over leven en dood. Daarna het klimaat.
Dat kan, als we ons eensgezind achter de oplossing scharen: De multinationals en banken nemen hun verantwoording en starten met het afdragen van belasting. Gaan we uit van 25 procent dan komt er 25.200.000.000.000 euro vrij. Afgerond 2500 biljoen euro.
Omdat deze grote jongens wereldwijd opereren dragen ze die voortaan ook wereldwijd af.
Van deze nieuwe inkomstenbron kan aan elke bewoner van de planeet tien euro per dag worden uitgekeerd.
En daarna zien we wel weer.

Hoe realistisch is dit plan?
Het gaat er allereerst om een wereldwijde meerderheid te verzamelen. Sinds er internet bestaat hoeft dat niet lang te duren. Als iedereen dit idee met 1 persoon deelt zijn we binnen een paar maanden klaar.
Hoe groot is de kans van slagen? Als je er vanuit gaat dat de tegenstanders van het idee om multinationals belasting te laten betalen ver in de minderheid zijn, dan kan deze noodzakelijke reddingsactie nauwelijks worden tegengehouden.

Doelstelling Earth=Heaven
Het genezen van mens en planeet is het enige doel van dit spirituele gedachtegoed. Pandemie, uitputting van de grondstoffen, ongelijke verdeling van welvaart: Met één medicijn behoren die allemaal tot het verleden. Het recept is gratis en voor iedereen bereikbaar: Een transformatie van ons bewustzijn.

Persoonlijk
Op individueel niveau is het ieders eigen verantwoordelijkheid om zijn hemel op aarde te scheppen. In het boek Mijn Strijd 1½ is een formule voor geluk opgesloten.

Collectief
Nagenoeg alle symptomen van de ‘ziekte’ komen voort uit een onevenredige verdeling van welvaart. Die is ontstaan door het westerse economische systeem, dat competitie als drijfveer heeft. We zijn er aan toe om dat systeem te perfectioneren.
Volg je de geldstromen, die als het ware het bloed van de gehele mensheid zijn, dan blijken die in de laatste honderd jaar steeds meer richting wereldwijd opererende bedrijven en banken te stromen. Als was er een parasiet op de rug van de mens gekropen die het leegzuigt. Allerlei organen en ledematen beginnen nu af te sterven. De bloedzuiger is een gulzig monster geworden dat steeds groter groeit en de ogen sluit voor de schade die het aanricht.
We kunnen het monster temmen en opvoeden.

Hoe dan wel?
1. Een gezondere wereld ontstaat als multinationals en banken belasting gaan afdragen waarmee welvaart wereldwijd wordt gedeeld en de natuur gerespecteerd.

2. Een wereldregering, gekozen door het volk, draagt zorg voor de uitvoering.

3. Onderdak en voeding zijn een grondrecht van de mens. Dat hoort gratis te zijn. Zoals de natuur dat ook aan dieren schenkt.

Hoezo Earth = Heaven?
In de roman Mijn strijd 1½ wordt het begrip God opnieuw gedefinieerd. In plaats van een wezen buiten de mens wijst de protagonist het bewustzijn zelf als schepper aan. Binnen deze intelligente energie vindt alle creatie plaats.
Om het een abstractie-niveau lager te brengen: De interpretatie van wat onze zintuigen binnen brengen bepaalt onze beleving. Als je wilt kun je die interpretatie veranderen. Zo herschep je de wereld om je heen.
Een belemmering bij het herscheppen vormen onbewuste denkpatronen. In de eerste zeven jaar van ons leven absorberen we onze omgeving als een kritiekloze spons. De software wordt als het ware gedownload. Zo nemen we het gedrag en denken van onze ouders over. En van de cultuur waarin we opgroeien. Die is in het westen, sinds de industriële revolutie heel sterk door het economische systeem beïnvloed. En door het christendom, dat tweeduizend jaar lang ons collectieve onderbewuste heeft gekneed. Zo zijn we het begrip ‘hemel’ na de dood gaan plaatsen.
E=H breekt radicaal met die veronderstelling. Want als je denken je beleving bepaalt, en je doel is geluk, richt je aandacht dan op het nu.
De planeet en zijn rijkdommen zijn voor de mens de best mogelijke plek om te leven. Daar ligt het niet aan. Door de aarde als hemel te bestempelen verandert je beleving vanzelf.

Earth = Heaven

Earth = Heaven