E-teGOEDen

De nieuwe economie die Solomon Soul in zijn boek voorstelt keert terug naar de oorspronkelijke functie van geld: Een middel om tijd te overbruggen bij een ruil.

De huidige techniek stelt ons in staat om zo’n verrekening van service, diensten en producten helder en overzichtelijk digitaal vorm te geven. Zo nemen we afscheid van oneigenlijke gevolgen als geldontwaarding, rente, bankkosten en wisselkoersfluctuatie.

Alleen de rekeneenheid en de ruilfunctie blijven overeind. Wat de vraag oproept of het woord ‘geld’ nog wel aan onze nieuwe verrekenings-eenheid verbonden kan blijven. Wie een beter woord weet, mag het zeggen. Het lijkt ons handig om de letter E te blijven gebruiken als rekeneenheid. Die staat dan niet meer voor euro maar voor energie.

In het boek Mijn Strijd 1 ½, leest u meer over de nieuwe rekeneenheid. Met het waarderingssysteem van het boek wordt het geïntroduceerd. Zodra u het boek Mijn Strijd 1 ½ heeft gewaardeerd, met bijvoorbeeld 10 E dan heeft de schrijver een tegoed bij u. Besluit de schrijver het tegoed niet af te nemen, dan kan een ander, die bij ons is aangesloten uw aanbod afnemen. U kunt weer in ruil een service of dienst bij een van de andere deelnemers afnemen. Op deze manier wordt onze gemeenschap onafhankelijk van de aanstaande economische crisis. Onafhankelijk van de kapitalistische wereld.

De waarde van uw service mag u zelf bepalen. Maar het staat u vrij om de wederpartij inspraak te gunnen.

Uit: Mijn Strijd 1 ½ ; Memoires van een uberwappie

Hoe de nieuwe economie in een gelukkige samenleving geregeld kan worden? Geld weg. Een digitale verrekening van diensten. Een app, programmaatje, waarin ieder zelf kan turven wat hij heeft bijgedragen en wat hij heeft afgenomen. Je neemt bijvoorbeeld een tablet af en schrijft tweehonderd E(nergie) bij, op het account van het bedrijf. Ga jij in je app tweehonderd naar benee. Help jij oma vervolgens bij het koken en het huishouden, schrijf je er weer vijfentwintig bij. Je ontwerpt een website voor de kruidenier om de hoek, honderdvijfenzeventig E. erbij. Sta je weer op nul.

Dat als we mensen als verantwoordelijk beschouwen, ze dat dan vanzelf worden.