Earth = Heaven (E=H) is het spirituele gedachtegoed dat alle macht geeft aan het menselijk bewustzijn. Het gaat voorbij religie, politiek en wetenschap. Het is een inzicht dat door een groeiende groep mensen wordt herkend. Je zou het ook een intuïtief weten kunnen noemen. Het is het soort waarheid waar je toegang toe krijgt als je vooroordelen durft te laten varen.

Waarom is deze lering zo actueel en noodzakelijk? Het antwoord is simpel: E=H heeft de kracht om ons wereldwijd uit de crisis te trekken. Met E = H als kompas kan een grote ramp die de mensheid bedreigt worden afgewend.
Welke ramp? Het gevecht tegen de pandemie heeft een economische tsunami veroorzaakt. De armoede op wereldschaal is schrikbarend toegenomen. Ook in figuurlijke zin. Want zodra angst regeert ontstaat er tunnelvisie, ofwel: Mentale armoede.

De oplossing
E=H beschouwt de mensheid als één wezen. Vanuit dat perspectief meten we ons beschavingsniveau af aan de manier waarop we met onze zwakste schakel omgaan: De armen.
Opeenvolgende lockdowns in het rijke westen hebben de afhankelijke economieën in de tweede en derde wereld verzwakt. Onze zwakste schakel groeit exponentieel en wordt nu bedreigd door hongersnood. Zo hoeft de wereld niet te zijn.

E=H neemt het op voor de mensheid als geheel. Het probleem is betrekkelijk eenvoudig op te lossen: We spreken de wereldwijd opererende multinationals en banken aan op hun verantwoordelijkheid en vragen hen eerlijk belasting af te dragen. Die kan wereldwijd worden verdeeld. Op die manier maken we een einde aan de armoede en tegelijkertijd vergroten de corporaties en banken hun afzetmarkt. Dat levert een driedubbele winst: Geen arme mensen meer, de bedrijven en banken hebben meer opbrengst en we kunnen als mensheid het milieuprobleem aanpakken.

Het recept 
Het genezen van mens en planeet is het doel van E=H. De pandemie, milieuvervuiling, onevenredige verdeling van welvaart: één medicijn verwijst deze ellende naar het verleden. Het recept is gratis en voor iedereen toegankelijk. Een transformatie van ons bewustzijn naar Earth=Heaven!

Zo:
1. Een gezonde wereld wordt gefinancierd door een rechtvaardige belasting van multinationals en banken. De welvaart kan zo wereldwijd worden gedeeld, nieuwe markten geopend en de natuur gerespecteerd.

2. Onderdak en voeding worden fundamentele mensenrechten. Net zoals de natuur zorg draagt voor de dieren.

Hoger niveau
We zijn eraan toe om het kapitalisme te perfectioneren. Het naar een volgend evolutionair niveau te brengen. Het economisch systeem kan een weldoener worden. Het vernieuwde kapitalisme kan de mens zowel spiritueel als materieel verrijken en een goddelijke afstemming van vraag en aanbod realiseren. Op wereldschaal.

We zijn goddelijke wezens
We dienen wel onze relatie met God te herdefiniëren. In plaats van een wezen buiten ons, in de hemel, na de dood, is God voortaan aanwezig in ons allemaal. En voor mensen die niet in God geloven: Beschouw het bewustzijn zelf als schepper, als intelligente energie die samen met ons E=H schept.

Zodra we begrijpen dat de interpretatie van wat onze zintuigen binnenbrengen onze ervaring bepaalt, kunnen we de betekenis ervan veranderen. Zo kunnen we de wereld herscheppen. De aarde in de hemel veranderen.
E=H. Earth = Heaven…de tijd is er rijp voor.

 

Earth = Heaven

Earth = Heaven

 

Column 1:

Mijn strijd 1½
-door Solomon Soul

Datum: Tijdje geleden alweer

‘Waarom heb je dit boek geschreven?’ vraag ik mezelf namens de lezer af. Een goede vraag, die ik eenvoudig kan beantwoorden: ‘Ik had zin om te schrijven.’
Het mooie van schrijven is dat je daar een ander een plezier mee kunt doen. In het geval van Mijn strijd 1½ heb ik het begrip ‘plezier’ ruim genomen. Op zoek naar de waarheid kom je op plekken waar sommige lezers liever niet gaan. Terwijl anderen het moment in de achtbaan waarop hun maag giechelt van angst over wat komen gaat als hoogtepunt ervaren. Over het kwaad schrijven is spannender dan over geluk delibereren. Dat mag ieder voor zichzelf uitvinden, hoe je dat wordt. Waar het op neerkomt: Denk gelukkige dingen.
Het kost meer inspanning dan ongelukkig zijn. Dat kan iedereen. Je hoeft maar te denken aan wat er allemaal mis zou kunnen gaan.
Voorbeeld: Stel nu dat het midden- en kleinbedrijf wereldwijd naar de klote gaat. Dat er alleen nog multinationals zijn om hamburgers van te kopen en andere zielloze rommel. Van die hele grote internationale bedrijven die, zoals nu, nauwelijks belasting betalen (zogenaamd omdat ze geen thuisland hebben). Dan worden alle landen arm. Of, ze gaan bedragen lenen die ze nooit meer kunnen aflossen. Op die manier worden geldschieters eigenaar van die naties. Ze leggen beslag. Bankiers bepalen dan wat jij en ik mogen doen of laten. Dat zou me kut zijn!

‘Droom’
Denk ik liever aan wat gelukkigs. Aan een schone oceaan waar honderdduizend vissoorten zwemmen, aan zeven miljard mensen die leven in overvloed en mogen doen waar ze zin in hebben, aan de uitvinding die vrije energie mogelijk maakt en robots die ons op onze wenken bedienen.
En aan de oplossing die deze ‘droom’ laat uitkomen: De multinationals betalen voortaan hun belasting wel en wij verdelen dat bedrag verstandig.

Wappie
Voordat ik aan het boek begon vertelde ik een vriend over mijn plan. Hij noemde mij een wappie en keerde me de rug toe. Het betekende het einde van een jarenlange vriendschap. Zijn emmer liep over toen ik over het verband begon tussen het dalen van omzet van winkels en een lockdown. Dat vond hij vergezocht. Ze konden toch online verkopen. Ook mijn opvattingen over een rechtvaardige verdeling van welvaart deelde hij opeens niet meer. Het was de schuld van de armen zelf, dat ze zo arm waren. ‘Dat zijn precies dezelfde mensen die nu geen mondkapje dragen!’ brieste hij.
Ik probeerde de boel nog te redden: ‘Je zegt toch geen vriendschap op omdat je van mening verschilt over de gezondheidszorg?’ Hij wel. Weg was-ie.
Hij hoorde het waarschijnlijk niet meer toen ik hem nariep: ‘Liever een wappie dan dat konijn van die Bucklerlul!’

Mijn strijd anderhalf column

Liever een wappie dan een…