Earth = Heaven (E=H) is het spirituele gedachtegoed dat alle macht geeft aan het menselijk bewustzijn. Het gaat voorbij religie, politiek en wetenschap. Het is een inzicht dat door een groeiende groep mensen wordt herkend. Je zou het ook een intuïtief weten kunnen noemen. Het is het soort waarheid waar je toegang toe krijgt als je vooroordelen durft te laten varen.

Waarom is deze eeuwenoude leer opeens zo actueel geworden? Het heeft de kracht om ons uit de wereldwijde crisis te trekken. Met E=H als kompas kan de grootste humanitaire ramp die de mensheid op dit moment bedreigt worden afgewend.
Wat is die ramp? De bestrijding van de pandemie heeft een economische zondvloed veroorzaakt. In het westen merken we daar nog weinig van, maar op wereldschaal is de armoede exponentieel toegenomen. Om precies te zijn: Als je uitgaat van een armoedegrens van vijf euro per dag, dan leiden 4,3 miljard mensen een on-menswaardig bestaan. Ofwel zestig procent van de wereldbevolking is nu arm!

Eén actiepunt
E=H ziet de mensheid als één wezen. Je kunt het ontwikkelingsniveau van een beschaving meten aan de manier waarop die zijn zwakste schakel behandelt. We kunnen met de Reset, die de wereldleiders beogen, een grote stap naar voren zetten. Door de welvaart evenrediger te verdelen. Het opheffen van armoede heeft op dit moment zelfs prioriteit, het gaat immers over leven en dood. Daarna het klimaat.
Dat kan, als we ons eensgezind achter de oplossing scharen: De multinationals en banken nemen hun verantwoording en starten met het afdragen van belasting. Gaan we uit van 25 procent dan komt er 25.200.000.000.000 euro vrij. Afgerond 2500 biljoen euro. Omdat deze grote jongens wereldwijd opereren dragen ze die voortaan ook wereldwijd af. Van deze nieuwe inkomstenbron kan aan elke bewoner van de planeet tien euro per dag worden uitgekeerd.
En daarna zien we wel weer.

Hoe realistisch is dit plan?
Het gaat er allereerst om een wereldwijde meerderheid te verzamelen. Sinds er internet bestaat hoeft dat niet lang te duren. Als iedereen dit idee deelt zijn we zo klaar.
Hoe groot is de kans van slagen? De tegenstanders van het voorstel om multinationals belasting te laten betalen zijn ver in de minderheid en we hebben het hier over een noodzakelijke reddingsactie.

Doelstelling Earth=Heaven
Het genezen van mens en planeet is het doel van dit spirituele gedachtegoed. Pandemie, uitputting van de grondstoffen, ongelijke verdeling van welvaart: Met één medicijn behoren die allemaal tot het verleden. Het recept is gratis en voor iedereen bereikbaar: Een transformatie van ons bewustzijn.

Persoonlijk
Op individueel niveau is het ieders eigen verantwoordelijkheid om zijn hemel op aarde te scheppen. In de roman Mijn Strijd 1½ is een formule voor geluk opgesloten.

Collectief
Nagenoeg alle symptomen van de ‘ziekte’ komen voort uit een onevenredige verdeling van welvaart. Die is ontstaan door het westerse economische systeem, dat competitie als drijfveer heeft. We zijn er aan toe om dat systeem te perfectioneren.
Volg je de geldstromen, die als het ware het bloed van de gehele mensheid zijn, dan blijken die in de laatste honderd jaar steeds meer richting wereldwijd opererende bedrijven en banken te stromen. Als was er een parasiet op de rug van de mens gekropen die het leegzuigt. Allerlei organen en ledematen beginnen nu af te sterven. De bloedzuiger is een gulzig monster geworden dat steeds groter groeit en de ogen sluit voor de schade die het aanricht.
We kunnen het monster temmen en opvoeden.

Hoe dan wel?
1. Een gezondere wereld ontstaat als de internationale corporaties belasting afdragen. Zo kan de welvaart wereldwijd worden gedeeld en de natuur gerespecteerd.
2. Een wereldregering, gekozen door het volk, ziet toe op de uitvoering.
3. Onderdak en voeding zijn een grondrecht van de mens. Dat hoort gratis te zijn. Zoals de natuur die ook aan dieren schenkt.

Hoezo Earth = Heaven?
In de roman Mijn strijd 1½ wordt het begrip God opnieuw gedefinieerd. In plaats van een wezen buiten de mens wijst de protagonist het bewustzijn zelf als schepper aan. Binnen deze intelligente energie vindt alle creatie plaats. Om het een abstractie-niveau lager te brengen: De interpretatie van wat onze zintuigen binnen brengen, bepaalt onze beleving. Als je wilt kun je die interpretatie veranderen. Zo herschep je de wereld om je heen.
Een belemmering bij het herscheppen vormen onbewuste denkpatronen. In de eerste zeven jaar van ons leven absorberen we onze omgeving als een kritiekloze spons. De software wordt als het ware gedownload. Zo nemen we het gedrag en denken van onze ouders over. En van de cultuur waarin we opgroeien. Die is in het westen, sinds de industriële revolutie, heel sterk door het economische systeem beïnvloed. En door het christendom, dat tweeduizend jaar lang ons collectieve onderbewuste heeft gekneed. Zo zijn we het begrip ‘hemel’ na de dood gaan plaatsen.
E=H breekt radicaal met die veronderstelling. Want als je gedachten je beleving bepalen en je doel is geluk….
De planeet en zijn rijkdommen zijn voor de mens de best mogelijke plek om te leven. Daar ligt het niet aan. Door de aarde als hemel te bestempelen volgt de beleving vanzelf.

Earth = Heaven

Earth = Heaven

 

 

Column 1:

Mijn strijd 1½
-door Solomon Soul

Datum: Tijdje geleden alweer

‘Waarom heb je dit boek geschreven?’ vraag ik mezelf namens de lezer af. Een goede vraag, die ik eenvoudig kan beantwoorden: ‘Ik had zin om te schrijven.’
Het mooie van schrijven is dat je daar een ander een plezier mee kunt doen. In het geval van Mijn strijd 1½ heb ik het begrip ‘plezier’ ruim genomen. Op zoek naar de waarheid kom je op plekken waar sommige lezers liever niet gaan. Terwijl anderen het moment in de achtbaan waarop hun maag giechelt van angst over wat komen gaat als hoogtepunt ervaren. Over het kwaad schrijven is spannender dan over geluk delibereren. Dat mag ieder voor zichzelf uitvinden, hoe je dat wordt. Waar het op neerkomt: Denk gelukkige dingen.
Het kost meer inspanning dan ongelukkig zijn. Dat kan iedereen. Je hoeft maar te denken aan wat er allemaal mis zou kunnen gaan.
Voorbeeld: Stel nu dat het midden- en kleinbedrijf wereldwijd naar de klote gaat. Dat er alleen nog multinationals zijn om hamburgers van te kopen en andere zielloze rommel. Van die hele grote internationale bedrijven die, zoals nu, nauwelijks belasting betalen (zogenaamd omdat ze geen thuisland hebben). Dan worden alle landen arm. Of, ze gaan bedragen lenen die ze nooit meer kunnen aflossen. Op die manier worden geldschieters eigenaar van die naties. Ze leggen beslag. Bankiers bepalen dan wat jij en ik mogen doen of laten. Dat zou me kut zijn!

‘Droom’

Denk ik liever aan wat gelukkigs. Aan een schone oceaan waar honderdduizend vissoorten zwemmen, aan zeven miljard mensen die leven in overvloed en mogen doen waar ze zin in hebben, aan de uitvinding die vrije energie mogelijk maakt en robots die ons op onze wenken bedienen.
En aan de oplossing die deze ‘droom’ laat uitkomen: De multinationals betalen voortaan hun belasting wel en wij verdelen dat bedrag verstandig.

Wappie

Voordat ik aan het boek begon vertelde ik een vriend over mijn plan. Hij noemde mij een wappie en keerde me de rug toe. Het betekende het einde van een jarenlange vriendschap. Zijn emmer liep over toen ik over het verband begon tussen het dalen van omzet van winkels en een lockdown. Dat vond hij vergezocht. Ze konden toch online verkopen. Ook mijn opvattingen over een rechtvaardige verdeling van welvaart deelde hij opeens niet meer. Het was de schuld van de armen zelf, dat ze zo arm waren. ‘Dat zijn precies dezelfde mensen die nu geen mondkapje dragen!’ brieste hij.
Ik probeerde de boel nog te redden: ‘Je zegt toch geen vriendschap op omdat je van mening verschilt over de gezondheidszorg?’ Hij wel. Weg was-ie.
Hij hoorde het waarschijnlijk niet meer toen ik hem nariep: ‘Liever een wappie dan dat konijn van die Bucklerlul!’

Mijn strijd anderhalf column

Liever een wappie dan een…